Díszülés 2009. november 19.

Kerületünk közéletének egyik fontos ünnepe az Erzsébet napi  Díszülés, ahol évről évre elismerjük azon személyek önzetlen munkáját, akik hozzájárultak Pesterzsébet fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez, öregbítéséhez.

Ebben az évben különleges eseménnyel bővült a Díszülés napirendje, mivel ekkor írtuk alá azt  a Testvérvárosi  Együttműködési Megállapodást, melyet a lengyelországi Nowa Slupiával kötöttünk.

1/ Pesterzsébet Díszpolgára 2009. kitüntető címet kapott Gyulai István. 

Gyulai István Pestszenterzsébeten született, és itt is nevelkedett a kerületben. Az Attila utcai általános iskolában tanult, kitűnő diákként. Osztályfőnöke és egyben testnevelő tanára szerettette meg vele az atlétikát.

Tanulmányait a Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatta, szintén kiváló eredménnyel. Érettségi után az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett angol-német szakos diplomát, közben a Magyar Rádió angol nyelvű adásában dolgozott bemondóként.

A sport és a munka összefonódott életében, mindkét területen számos érem és elismerés fémjelzi sikereit.

1963-ban az Universiadén arany érmet szerzett váltófutásban, 1965-ben ezüstérmes lett. 23-szoros magyar bajnok.

1970-től újságíró gyakornokként dolgozott. Sportriporterként ismerte és szerette meg őt az ország. Emlékezetesek jégtánc, műkorcsolya, torna, atlétika, ökölvívás, síverseny közvetítései. Nemcsak magyar, hanem angol és német nyelven is vezetett műsorokat.

A Magyar Atlétikai Szövetségben több tisztséget látott el, 1991-től haláláig a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkára volt. 2003-ban életművét Magyar Örökség díjjal ismerték el. Halála évében, 2006-ban az ő nevét vette fel a debreceni Atlétikai Stadion és Edzésközpont.

Bárhol járt a világban, sohasem felejtette el, hogy innen indult, s hogy magyar. Kötődése ehhez a földhöz, Pesterzsébethez erős volt, kívánságára - halála után - itt pihen a pesterzsébeti temetőben.

E rangos életpályája elismeréseként Pesterzsébet Önkormányzata posztumusz díszpolgári címet adományoz részére. A kitüntetést egyik gyermeke, Gyulai Miklós vette át.

2/ Pesterzsébet  Díszpolgára 2009. kitüntető címet kapott dr. Trencsényi László

Dr. Trencsényi László Budapesten született, 1974 óta él Pesterzsébeten. Tanári diplomáját 1970-ben szerezte.

Szülőként és tanárként is kötődött a Tátra téri Általános Iskolához.  A 80-as években óraadóként rajzot tanított itt, s a gyermekek szabadidős tevékenységeit fejlesztő, öntevékeny szülői szerveződések motorja volt. Az iskoláktól független gyermekmozgalmi innovációnak ugyancsak részese volt.

1985-ben megvédte kandidátusi disszertációját, majd a 90-es évektől több egyetemen oktatott pedagógus hallgatókat.

A debreceni egyetemen habilitált 2004-ben.

Az ELTE Pedagógiai Pszichológiai Karának Neveléstudományi Intézetében az Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék vezetője.

Kutatási, érdeklődési köre: a reformpedagógiák, gyermekkultúra, művészetpedagógia. E témákban számos tanulmánya, cikke, könyve jelent meg. Több gyermekérdekű és pedagógiai, szakmai, társadalmi szervezet vezető aktivistája.

A legjelentősebb hazai pedagógus civil-szervezet, a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára, majd 2005-től ügyvezető elnöke.

Munkáját a szakma számos díjjal jutalmazta, 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

3/ Pesterzsébet Önkormányzata dr. Nagyné Koczog Tündét Pesterzsébet Gyermekeiért  2009. kitüntető címben részesítette.

Dr. Nagyné Koczog Tünde 1983-ban kezdte pedagógus pályáját Zuglóban, majd Pesterzsébetre költözése után az Ady Endre Általános Iskola tanára lett. Főiskolai és egyetemi képzésben magyar- angol szakos diplomát szerzett.

Az iskola tanáraként főtanácsosi címet érdemelt ki.

Magyar szaktanácsadó volt, majd 2000-től a Pesterzsébeti Pedagógia Intézet alapításától a  vezetői megbízatást látja el. Feladatát nagy hivatástudattal, a gyermekek és a pedagógusok iránti tisztelettel, empátiával végzi.

Az általa vezetett intézet munkájának jó híre a kerület határain is túlmutat, más településekről is kérnek tőlük szolgáltatásokat. Több külföldi ösztöndíjat pályázott meg sikeresen, így nemzetközi összehasonlítást is végez pedagógiai kérdésekben.

A Pesterzsébet Gyermekeiért kitüntető cím a több mint 25 éves példamutató és eredményes munka elismerése.

4/ Pesterzsébet Önkormányzata  Pállfi Krisztinát Pesterzsébet Kultúrájáért 2009. kitüntető címmel tüntette ki.

Pálffi Krisztina zene iránti elkötelezettsége családi örökség. A diploma megszerzése óta a Lázár Vilmos Általános Iskola énektagozatának tanára.  Vezetése alatt a felsős kórus többször nyert arany- illetve ezüst minősítést. Rendszeres részvevői kerületi, budapesti és országos fesztiváloknak.

Eredményes kapcsolatot épített ki a Cupello-i olasz énekkarral is.

Megalakulása óta vezeti a Pesterzsébeti Városi Vegyeskart.  Az elmúlt közel 1 évtized alatt magas színvonalúan éneklő, sikeres közösséget tudott kialakítani az 50-60 fős zeneszerető csoportból.

Több külföldi fesztiválon és kórustalálkozón képviselték kerületünket, az Erzsébet Napok rendszeres szereplői.

Minden évben teljes estét betöltő koncertet adnak, kiemelkedő esemény volt a Carmina Burana bemutatójuk, vagy a református kórussal közösen énekelt Creol mise.

Pálffi Krisztina karnagyi, oktatói és kultúraszervező tevékenysége meghatározó és példamutató Pesterzsébet művészeti életében.

5/  Dr. Dános Ervint  Pesterzsébet Önkormányzata  Pesterzsébet Egészségügyéért – Szociális Munkájáért 2009. kitüntető címmel jutalmazta.

Dr. Dános Ervin diplomáját 1958-ban szerezte, 1963-ban sebészetből, majd 1974-ben általános orvostanból vizsgázott.

1967. óta dolgozik háziorvosként kerületünkben. A Lázár utcai, kényszerbérletben levő rendelőjében, igen nehéz körülmények között, minimális felszereltséggel kezdte munkáját.

1995-től az újonnan épült Bácska téri rendelő egyik háziorvosa.

42 éve ugyanazt a lakossági körzetet látja el. Ez alatt az idő alatt több generációt gyógyított és kezelt.

Szakmailag jól képzett, munkájában lelkiismeretes, becsületes, megbízható és fáradhatatlan, a betegek igazi barátja.

Kollegiális kapcsolatait az etikus magatartás, segítőkészség jellemzi.

A kitüntetéssel mond köszönetet Pesterzsébet Önkormányzata a 42 éves gyógyító munkáért.

6/ Pesterzsébet Önkormányzata Kesik Róbert r. századost Pesterzsébet  Közbiztonságáért 2009. kitüntető címmel tüntette ki.

Kesik Róbert rendőr százados 1991 októberétől teljesít hivatásos szolgálatot a Rendőrkapitányság állományában. 2003-ban főiskolai végzettséget szerzett. Volt mozgóőr, nyomozó, főügyeletes, jelenleg a Közrendvédelmi Osztály alosztályvezetője.

Bűnügyi és közrendvédelmi területen kiemelkedő szakmai tapasztalatot szerzett, mely kifejeződik munkájának minőségében, terhelhetőségében.

Az alosztályt jól szervezi. Megköveteli az igényes, pontos, körültekintő munkát, a törvények, jogszabályok betartását. Tudását, szakmai és gyakorlati tapasztatát átadja munkatársainak, több pályakezdő kollégáját segítette a rendőri munka elsajátításában.

Jó kapcsolatot alakított ki a társszervek: az ügyészség, a bíróság és az önkormányzatok munkatársaival.
Tevékenységével nagyban hozzájárul a kerületben lakó állampolgárok biztonságérzetének javításához.

Kiemelkedő munkája elismeréseként részesül a Pesterzsébet Közbiztonságáért kitüntetésben.

7/ Pesterzsébet Önkormányzata Zémann Erikát Pesterzsébet Sportjáért 2009. kitüntető címmel tüntette ki.

Zémann Erika 3 évesen kezdett tornázni a Csepeli Munkásotthonban. 7 éves korától már versenyzett, és 14 évesen lett a Magyar Ritmikus Gimnasztika Válogatott tagja.

Többször ért el Európa és Világbajnok-helyezést,  1992-ben a Stuttgarti, ’93-ban a Bukaresti EB-n bronzérmet szerzett.

1994-ben középfokú edzői tanfolyamot, majd a Testnevelési Főiskolán szakedzői végzettséget szerzett, kitűnő bizonyítvánnyal.

1995-től a Csili Művelődési Központban tanít. Az általa oktatott gyerekek egy évtizede indulnak amatőr versenyeken, ahonnan kitűnő eredményekkel térnek haza. Közülük többen, tehetségük alapján és az ő munkája nyomán, az élsportban is bizonyítottak. Számos országos, illetve Budapest Bajnoki címekkel és helyezésekkel büszkélkedhetnek.

Az idei Berczik Sára országos emlékversenyen növendékei 32 egyesület, kb. 700 versenyzője közül a legeredményesebb csapatnak járó kupát hozták el.

Zémann Erika több csoportban, közel száz gyereket oktat a Csiliben.

Csendes személyiségével, gyermekszeretetével kiemelkedik a sportoktatók közül. Tanítványai és a szülők egyaránt rajonganak érte.

Munkája elismeréseként részesül a Pesterzsébet Sportjáért 2009. kitüntetésben.

8/ Díszülésünk a Nowa Slupia és Pesterzsébet Önkormányzata testvérvárosi megállapodása aláírásával folytatódott.

A lengyel és a magyar nép évszázados közös történelme és barátsága szellemében, kulturális értékeink kölcsönös közvetítésére - a két testület döntése alapján - Nowa Slupia és Pesterzsébet polgármesterei testvérvárosi megállapodást írtak alá.

A szerződést  Wiesław Jerzy Gałka  polgármester és Szabados Ákos polgármester  írta alá.

Az aláírási ünnepségen Berényi András - az Erzsébet Áruház igazgatója -, az együttműködés kezdeményezője, valamint több Pesterzsébeten élő lengyel – magyar állampolgár is részt vett.

A testvérvárosi kapcsolatban részt vevő városok polgármesterei ünnepi köszöntőt mondtak.

A Díszülés után Önkormányzatunk fogadást adott a kitüntetettek és lengyel vendégeink részére, ahol Komoróczy László alpolgármester mondott pohárköszöntőt.

A fenti összeállítást a testületi anyag felhasználásával készül.   

Budapest, 2009. december 8.